Giải quyết hơi nóng điều hòa với tấm chuyển hướng gió dàn nóng Vidugold

Tấm chuyển hướng gió dàn nóng điều hòa Vidugold được làm từ tôn sơn tĩnh điện màu trắng không pha tạp chịu nhiệt độ đến 100 độ C giúp điều chỉnh 4 hướng gió

Xem chi tiết